Persbericht van Jade Race UG – Varel 15.07.2020

Persbericht van Jade Race UG

Varel 15.07.2020

Omdat we tot op de dag van vandaag niet de beloofde steun van het district Friesland (Duitsland) hebben gekregen, lanceren we nu de online petitie “To preserve the Jade Race” op www.jade-race.de, waarmee we in 2021 de evenementenkalender weer willen bereiken.

Op 04.12.2019 kregen we het bericht van de directie van de Jade-WeserAirport dat de luchthaven niet langer beschikbaar zal zijn als locatie voor Jade-Race. Deze uitspraak staat in schril contrast met het feit dat we in de vorige aandeelhoudersvergadering (district Friesland in Duitsland en stad Wilhelmshaven) te horen hadden gekregen dat Jade Race zou worden voortgezet!

Op 09.12.2019 werd het onderwerp Jade-Race op de agenda van de vergadering gezet: ministerie van economie, toerisme, gebiedsontwikkelingen financiën in Jever.

Bron: https://buergerinfo.friesland.de/si0057.asp?__ksinr=1414

Alle aanwezige partijen waren voor het behoud van de Jade Race en benadrukten hoe waardevol het evenement is voor de regio!

Toch is er tot nu toe niets gebeurd. Waarom?    

 

Het nieuwe asfalt

De reden voor de stopzetting is niet te wijten aan bedenkingen tegen het evenement, maar aan de kwaliteit van het nieuwe asfaltoppervlak van de baan. Het wegdek, dat pas in 2019 door de exploitanten (het district Friesland in Duitsland en de stad Wilhelmshaven, elk met 50%) met 1,8 miljoen euro belastinggeld werd hersteld, is door het belasten verzakt en heeft deuken opgelopen. Dit effect is duidelijk niet toe te schrijven aan het specifieke gebruik door raceauto’s of de Jade Race servicevloot. Het nieuwe wegdek had al schade opgelopen door een gezonken wals van het bouwbedrijf.

Ik wil nogmaals benadrukken dat er géén schade is veroorzaakt door onze racewagens op de startbaan!

De luchtverkeersleiding controleerde de baan na het Jade Race-event en volgens de directie waren er géén klachten.

Bij normale vluchtoperaties zal ook zware bergingsapparatuur over het wegdek rijden,waar voor het wegdek zeker zo ongeschikt is. Of anders gezegd: bij een snelweg of een weg die door het publiek gebruikt wordt, zou deze gebrekkige kwaliteit zeker niet mogen voorkomen.

De puntbelasting van een vliegtuig is veel hoger dan die van onze racewagens. In cijfers: volgens de officiële verklaring van het vliegveld is de baan goedgekeurd voor vliegtuigen tot 14 ton en helikopters tot 20 ton. Onze wedstrijdwagens wegen ongeveer tussen de 800 en 2000 kilogram.

De rubbersamenstelling van de racebanden is zo zacht dat er geen schade aan het asfalt wordt toegebracht. De “oude” baan heeft immers al tien jaar dienst gedaan zonder enige schade te hebben opgelopen!

Bron: https://www.edwi.info/piloten/flugplatzinfo.html    

 

Waarom is het asfalt verzakt?

Desalniettemin worden we geconfronteerd met verklaringen van de aannemers, die moeilijk te aanvaarden zijn.

Ten eerste wordt de garantie voor eventuele schade aan debaangeweigerd als de race wordt voortgezet. Terwijl iedereen op voorhand wist dat de Jade Race al 10 jaar op het vliegveld plaatsvond en dat het nieuwe baanoppervlak aan de eisen moest kunnen voldoen! (Dit is een beetje zoals een wegenbouwer die klaagt over auto’s die een weg gebruiken nadat de bouwwerkzaamheden klaar zijn.)

Ten tweede moet het asfalt een zeer hoge druksterkte hebben door een hoog polymeergehalte. Het moet dus van een bijzonder hoge kwaliteit zijn. Helaas heeft de praktijk dat niet bevestigd. Dit roept natuurlijk de vraag op of het asfalt überhaupt wel van de vereiste kwaliteit is. 

Twee tijdelijke factoren kunnen een rol spelen bij het verzakken van het asfalt: Ten eerste de temperatuur. Tijdens Jade Race 2019 was deze echter ver onder de 50 graden Celcius, die als kritisch wordt beschouwd.

De tweede factor is de tijd die nodig is om het asfalt te laten uitharden. Het wegdek werd pas 6 weken voor het evenement voltooid. Misschien heeft het nu na een jaar zijn volledige belastbaarheid bereikt, zodat er op dit moment geen vergelijkbare schade zou ontstaan en de reden voor de schorsing van onze race niet meer relevant is.

Het CDU eiste een onderzoek door een onafhankelijk en neutraal testcentrum volgens ZTV Asphalt-StB.

Bron: https://buergerinfo.friesland.de/to0050.asp?__ktonr=20737

De resultaten daarvan vormen de essentiële basis voor de acceptatie en de facturering.

Bron: https://www.asphalt.de/fileadmin/user_upload/technik/prfungen.pdf

Als het onderzoek aantoont dat het asfalt voldoet aan de richtlijnen, neemt de Jade Race UG de verzekeringsdekking over, zoals geëist door Districtsbeheerder Sven Ambrosy. Helaas hebben we geen informatie over de stand van zaken.

Info asfalt :https://www.asphalt.de/themen/technik/9-pruefungen/        

 

Alternatieve locaties

Jade Race hoeft niet per se op het vliegveld Mariensiel gehouden te worden. Natuurlijk hebben we geprobeerd alternatieven te vinden.  Binnen een straal van 300 kilometer vroegen we vergunning aan bij 4 vliegvelden die de potentie hadden, maar helaas kregen we geen positief antwoord.

In feite is er een alternatieve baan beschikbaar in de directe omgeving. De vliegbasis Jever, die niet meer wordt gebruikt voor militaire vliegoperaties, kan bij centraal besluit worden gebruikt voor de motorsport. De noodzakelijke goedkeuring door de DMSB en de ADAC is verkregen. Als de commandant van de objectbeschermingsafdeling instemt met de uitvoering, kan Jade-Race op de nieuwe locatie worden ondergebracht.

Enkele jaren geleden werden er al slalomwedstrijden en andere openbare evenementen gehouden op het vliegveld tijdens de actieve periode van de Duitse luchtmacht. Vandaag de dag worden er nog steeds openbare loopevenementen gehouden op het terrein. Waarom ook niet Jade Race? Het leger kan het evenement daarbij ook gebruiken voor reclame en de werving van troepen, zoals ze voorheen ook hebben gedaan bij Jade Race.

Bijzonder vreugdevol is het feit dat het bestuur van district Friesland (Duitsland) het besluit heeft genomen om de ObjSRgtLw de eervolle toevoeging “Friesland” te geven om uitdrukking te geven aan de bijzondere relatie en de grote band met de regio.

Bron: https://www.schortens.de/leben-in-schortens/schortens/bundeswehr.html  

Deze speciale band zou de regio Friesland (Duitsland) kunnen tonen meteen internationaal autosportevenement !

Maar helaas willen ze niet eens met ons praten over de mogelijkheid van een evenement.

Bron: Bijlage Annulering BW    

 

Economische factor Jade-Race

Jade Race is een van de grootste privé georganiseerde evenementen in de Friesland (Duitsland) / Wilhelmshaven regio. Het evenement brengt tot 10.000 bezoekers uit heel Europa naar onze regio.Deze bezoekers maken gebruik van de lokale winkels, restaurants en accommodaties engenereren zo aanzienlijke inkomsten genereren.  Veel bezoekers en raceteams combineren Jade Race met een vakantie in onze regio. Met het oog op de toegenomen aandacht voor het toerisme moet een internationaal autosportevenement ook interessant zijn voor het districtsbestuur en de voorzitter van de Vereniging voor Noordzeetoerisme e.V. Sven Ambrosy en ook burgemeester van WilhelmshavenCarstenFeist.

Jade Race als platform voor toerisme, economie, technische innovatie, moderne voertuigbouw en spannende race-evenementen is een uniek entertainmentprogramma, dat politiek gewenst is en zelfs met een verhoogd milieubewustzijn in stand moet worden gehouden. In het district Friesland (Duitsland) is veel afhankelijk van het toerisme!

Ook economisch gezien is Jade Race zeker meer dan lucratief voor de luchthaven en betekent het inkomen hetgeen de belastingbetaler direct ontlast. Het vliegveld wordt geëxploiteerd door het district Friesland (Duitsland) en de stad Wilhelmshaven, elk met een aandeel van 50%. Dit wordt gefinancierd met belastinggeld. Een start- of landingsvergoeding kost gemiddeld tussen de €10 en €45 per vliegtuig. Jade-Race UG betaalt enkele duizenden euro’s aan baanhuur voor drie (!) dagen!.

Het vliegveld profiteert zelfs van Jade-Race. Zo stellen wij voor enkele duizenden euro’s gratis een reinigingsapparaat voor het vliegveld ter beschikking. Een “Win/Win” situatie!

We hopen dat we met de blijvende steun van de bevolking, de fans, onze politici (Districtsbestuurder S. Ambrosy en minister van Milieu Olaf Lies, parlementslid SiemtjeMöller), de gemeente, het provincie bestuur en natuurlijk onze pers, de kans krijgen om het evenement, dat zo succesvol is geweest voor de regio en dat zowel toeristisch als economisch rendabel is, voort te zetten.

Wij zijn altijd bereid om met alle verantwoordelijke personen aan de ronde tafel de best mogelijke variant van Jade Race voor de toekomst te bespreken en te ontwerpen op een open en transparante manier.

We bevinden ons in de gelukkige positie dat we de economische gevolgen van de Corona-crisis (met een blauw oog) hebben kunnen ontlopen, zodat we in 2021 een Jade Race kunnen houden.

Nieuwe constructie van de startbaan

Jarenlang werd er keer op keer gesproken over herontwikkeling van de landingsbaan. Dit jaar is het eindelijk zover, de bouw start op 15.04.2019. Volg de bouwwerkzaamheden live vanuit de toren:

Vanaf 15 april 2019 wordt baan 02/20 gerenoveerd op JadeWeser Airport, Wilhelmshaven. De maatregel zal naar verwachting 6-7 weken duren. Om de beperkingen voor de algemene luchtvaart en lokale bedrijven, autoriteiten, clubs en particuliere piloten tot een minimum te beperken, moet tijdens de bouw beperkte vluchtuitvoering mogelijk zijn. Voor dit doel is de renovatie verdeeld in 5 fasen, die elk gekoppeld zijn aan eigen vluchtbeperkingen / -opties.

Voor de Drag Racing-sport betekent dit dat de Jade Race 2019 op een volledig nieuwe vlakke landingsbaan zal plaatsvinden. Zowel de LineUp als de Returnline worden niet beïnvloed door de constructiemaatregel.